Anti-dopingprogram


Ett exklusivt anti-dopningprogram

ISOSTAR CONTRACT - ett exklusivt anti-dopingprogram

Eftersom din vinst alltid kommer att vara den viktigaste, så är vi stolta att få presentera vårt “Isostar Quality Contract “. Det representerar de rätta värdena inom idrott, en moral som vi hoppas kunna förmedla till alla idrottare.

Både i våra produkter och i våra aktiviteter reflekterar Isostar Quality Contract våra etiska värden. Idag är vi det första märket som beslutsamt stödjer anti-dopningskampanjen.

Praktiskt baseras vårt Isostar Quality Contract på kvalitetssäkringar implementerade för flera år sedan.
 

  • Åtagande 1: Isostar följer reglerna som sätts av WADA-AMA (World Anti-Doping Agency) och följer varje lands specifika regler.
  • Åtagande 2: Isostar tillverkar både ingredienser och produkter i fabriker som garanterar frånvaron av illegala eller dopningsklassade substanser.
  • Åtagande 3: Isostar använder bara livsmedelsklassade ingredienser för att tillverka sina produkter.
  • Åtagande 4: Isostars produkter kontrolleras och analyseras regelbundet av godkända och oberoende laboratorier.
  • Åtagande 5: Stickprover av produkterna behålls ett år efter utgånget bäst-före-datum.


Detta är vårt kvalitetskontrakt, framlagt av oss till konsumenten i syfte att stödja en positiv utveckling av sporten. Från och med 2006 garanterar vi att alla produkter följer kvalitetsåtagandet, vilket också bekräftas genom logotypen "Isostar Quality Contract".