Om Isostar


Sedan starten 1977, har Isostar arbetat aktivt i syftet att komma nära idrotten och idrottaren för att, oavsett sportslig nivå, erbjuda de bästa förutsättningarna för den enskilda individen avseende kosttillskott. För att kunna erbjuda det bästa, samarbetar Isostar nära med Nutritional Research Centre, University of Limburg in Maastricht, vilka arbetar med den senaste tekniken/kunskapen inom området.

Isostar har sin egen expertpanel inom sportmedicin, studier genomförs av produkter och dess effektivitet testas vid de bästa laboratorium i Europa.

Studierna resulterar löpande I nya produkter och sammansättningar av dessa, allt i syfte att skapa en mer effektiv effekt samt att utövaren får en produkt som väl passar in i en utövares krav för att prestera på topp i kombination med god fysisk hälsa. Detta görs i enlighet med vårt anti-doping kontrakt, vilket säkerställer produkternas kvalité och rena sammansättning.
 
ISOSTAR, en stark Europeisk expert:

Med mer än 31 år av erfarenhet inom kosttillskott för idrottare, fortsätter Isostar att utvecklas inom området och är fortfarande marknadsledare inom området i Europa. Stor efterfrågan från idrottare har bidragit till ökad distribution av Isostars produkter och idag finns vi representerade i de flesta länderna i Europa och vi växer fortfarande.
 

Våra värderinga
ISOSTAR bygger sin relation med idrottare på vetenskaplig grund:
Isostar, arbetar kontinuerligt för att ta fram produkter som blir allt mer effektivare och som möter de krav som en aktiv idrottare ställer på kosttillskott. Målsättningen är att säkerställa en optimal mix av produkter som utövaren behöver före, under och efter träning.
 
Nuvarande sortiment av Isostars produkter är frukten av 29 års erfarenhet och medveten satsning inom det vetenskapliga området inom vätske- och energitillskott för idrottare.
 
Genom ett löpande samarbeta med specialister inom sport- och sportmedicin, får vårat R&D team kontinuerligt nya uppslag för att ta fram nya produkter, ofta med specifika  och innovativa funktioner, där effekten också är bevisad genom vetenskapliga tester.
 

Våran kunskap
Kliniska studier bevisar effekten av Isostars produkter avseende ökade prestationer för idrottare och bidrar till att vi kontinuerligt förbättrar innehållet i produkterna för att nå ökad effekt.